Cookie Consent by Privacy Policies website Kanzaroo | Fogyasztói feltételek

Fogyasztói feltételek

§ 1 Szerződéses viszonyok és felelősség

1. A Kanzaroo olyan fizetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a szolgáltatások és egyéb termékek fizetését. Az InternetQ GmbH (InternetQ) kizárólag a termékek forgalmazójának (az Ön szerződéses partnerének) megbízásából kínál Kanzaroo-t. Így a Kanzaroo használatával nem jön létre szerződéses viszony Ön és az InternetQ között. Amennyiben Ön és az InternetQ között szerződéses viszonyok a Kanzaroo használatán kívül létrejöttek, ezek változatlanok maradnak.

2. Az InternetQ fenntartja magának a jogot, hogy a Kanzaroo fizetési szolgáltatást bármikor megváltoztassa az új számlázási módszerek kiegészítéséhez vagy akár megszüntetéséhez. Az InternetQ nem vállal felelősséget a Kanzaroo hibátlan működéséért és elérhetőségéért. A törvény által előírt elengedhetetlen felelősségi követelések változatlanok maradnak.

3. Az Ön által kiválasztott termékekre vonatkozó szerződések kizárólag Ön és az adott szerződő fél között jönnek létre. Az InternetQ nem köteles a szerződő fél és az Ön által kiválasztott termékek ellenőrzésére. Ezért az InternetQ nem felelős az adott szerződéses partnerért és a felajánlott termékeiért. Emellett az InternetQ nem vállal felelősséget a Kanzaroo használatát lehetővé tevő webes vagy WAP-oldalak tartalmáért.

4. Az InternetQ nem vállal felelősséget a Kanzaroo az Ön (mobil)telefonján való nem megfelelő használatáért illetve az Ön SIM-kártyájáért

§ 2 Fizetési összeg és költségek

A fizetendő összeg az Ön és a szerződéses partner között minden esetben az Ön által kiválasztott termékre vonatkozó megállapított bruttó ár a megállapított valutában. Ha a Kanzaroo használatának keretein belül SMS küldése szükséges, további díjak merülhetnek fel a küldött SMS-ről a telefonszolgáltatója által. Ha Kanzaroo-t (mobil)interneten keresztül használja, a telefonszolgáltatója további költségeket (GPRS, UMTS stb.) számíthat fel az adatkapcsolatokért. Az InternetQ nem számít fel költséget a Kanzaroo használatáért.

§ 3 Zárolás

1. Amennyiben visszaélés történik a Kanzaroo használata közben, az InternetQ fenntartja magának a jogot, hogy az érintett felhasználókat haladéktalanul letiltja a Kanzaroo további használatáról, és tájékoztatja erről az érintett szerződő felet, valamint más érintett harmadik feleket.

2. Az InternetQ nem adja közzé személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül - kivéve, ha erre jogi, hatósági vagy bírósági kötelezettség áll fenn.

§ 4 Általános használati utasítás

1. Különböző (mobil)internetes böngészők használatával és az egyedi szoftverbeállítások miatt eltérések történhetnek a tartalom megjelenítésében.

2. A Kanzaroo a kiválasztott országok számára elérhető. A Kanzaroo más országokból történő használatát az InternetQ nem tervezi. Az InternetQ ezért nem vállal felelősséget azért, hogy a Kanzaroo használata más országokból származó felhasználók számára megfelelő, lehetséges vagy jogszerűen megengedett.

3. A Kanzaroo használata esetén Ön felelős azért, hogy az esedékességi határidőn belüli forgalmak teljesüljenek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Kanzaroo használatát a harmadik felekkel (pl. az Ön telefonszolgáltatójával) kötött egyéni megállapodások korlátozhatják. A Kanzaroo használatát is korlátozhatja vagy kizárhatja az a tény, hogy a Kanzaroo-nak szánt számviteli módszer egyedi esetekben nem áll rendelkezésre (pl. egy telefonszám blokkolása). Ha a Kanzaroo-n keresztüli fizetés sikertelen, továbbra is köteles fizetni a megvásárolt termékekért.

§ 5 Különleges használati utasítás

1. Ha a Kanzaroo-t SMS segítségével szeretné használni, a (mobil)telefonja és a SIM-kártyája elérhető kell hogy legyen. A fizetési folyamat a telefonszám a Kanzaroo ablak beviteli mezőjébe való bevitelével, a telefonszám a (mobil)interneten keresztüli azonosításával, hívás kezdeményezésével vagy SMS-ben jelszó küldésével kezdődik. Az adott országspecifikus és/vagy egyéb jogi vagy technikai jellemzőktől függetlenül a Kanzaroo-n keresztül történő fizetést SMS-ben, hívásban, a weben vagy a WAP oldalon vagy a továbbított tranzakciószám (TAN) a Kanzaroo ablakban való megadásával erősítheti meg.

2. A fizetési folyamat befejezésével Ön beleegyezik, hogy a Kanzaroo által jóváhagyott fizetési összeget a telefonszolgáltatóján keresztül fizeti be. Az adott telefonszolgáltató ezt az összeget a (mobil)telefon vagy a SIM-kártya használatából származó egyéb költségekkel együtt számítja fel. Attól függően, hogy melyik országban használja a Kanzaroo-t, a szerződéses partner, az InternetQ vagy egy másik szolgáltató jelenik meg a kedvezményezettként a telefonszámlájában. A számlázási tételekkel szembeni kifogásokat az adott telefonszolgáltatóval egyeztetett megfelelő határidőn belül kell megtenni. A szerződő féllel fennálló szerződéses viszonyból eredő panaszokat közvetlenül azzal kell tisztázni.

3. Kérjük, gondosan adja meg az Ön által használt telefonszámot és ellenőrizze annak helyességét, mielőtt megerősítené. Előfizetőként Ön felelős annak biztosításáért, hogy senki más ne használja a Kanzaroo-t a (mobil)telefonján vagy a SIM-kártyán az Ön hozzájárulása nélkül. Ha megállapítja, hogy elveszítette (mobil)telefonját vagy SIM-kártyáját, vagy visszaélés történt azokkal, kérjük, haladéktalanul zárolja azokat telefonszolgáltatója segítségével az Ön biztonsága érdekében. Ha a (mobil)telefonját vagy a SIM-kártyáját ellopják vagy visszaélnek azokkal, azonnal értesítse a rendőrséget. Ez az egyetlen módja annak, hogy korlátozza az esetleges károkat.

4. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak akkor használhatja a Kanzaroo-t, ha Ön egy megfelelő telefon-/mobiltelefon-szerződés vagy egy korlátlan üzleti hitelképes prepaid-kártya tulajdonosa, vagy egy ilyen személy hozzájárulásával jár el. A Kanzaroo nem megfelelő használata elfogadhatatlan és büntethető.

§ 6 Adatvédelem

1. InternetQ számára az adatvédelem nagyon fontos kérdés. Az InternetQ az Ön által biztosított összes adatot szigorúan bizalmasan kezeli az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

2. Ha kifejezetten beleegyezett a kereskedelmi üzenetek fogadásába, akkor promóciós üzeneteket küldhet az Ön által megadott telefonszámra. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható egy SMS küldésével a feladó telefonszámára a "STOP" tartalommal.

§ 7 Egyéb

Fontos megjegyezni, hogy a Kanzaroo fizetési szolgáltatás és az ehhez kapcsolódó feltételek folyamatosan fejlődnek, és ezért bármikor módosíthatók vagy kiegészíthetők. A Kanzaroo fizetési szolgáltatás aktuális használati feltételei bármikor elérhetőek a www.kanzaroo.com weboldalon.

§ 8 A visszavonás joga

Amennyiben nem az Ön által kötött telefon, internet vagy fax (telekommunikációs jellegű szerződések) használatára vonatkozó szerződésekről van szó, Ön jogosult a visszavonási jogra az alábbi feltételek szerint:

Elállási jog

Önnek jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni ettől a szerződéstől. Az elállási jog a szerződés megkötésétől számított tizennégy napig gyakorolható. A visszavonási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket: InternetQ GmbH, Gutenbergring 67B, 22848 Norderstedt, Telefon: 040 - 41 33 00 180, Fax: 040 - 41 33 00 200 és help@kanzaroo.com egy egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) arról a döntésről, hogy visszavonja a szerződést. Ehhez használhatja a mellékelt elállási mintaűrlapot, azonban nem kötelező. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatását az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Elállás következményei

Amennyiben felmondja ezen szerződést, úgy haladéktalanul, de legfeljebb a szerződéstől való elállásáról értesítő tájékoztatásának beérkezésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük Önnek az összes kifizetést, amelyet Öntől kaptunk, a szállítási költségeket is beleértve (kivéve az abból adódó többletköltségeket, hogy az általunk kínált legolcsóbb normál szállítástól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéskor, hacsak Önnel kifejezetten máshogy nem állapodunk meg, ugyanazt a fizetési módot fogjuk alkalmazni, amit Ön az eredeti ügylet során használt; a visszafizetésért semmilyen esetben sem számítunk fel Önnek külön díjat.

Elállási mintanyilatkozat

D. Hungary Kft , 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 11. tetőszint 4, *Ügyfélszolgálat: 0680-808015

részére

Ezennel elállok az általam kötött, a következő áruk beszerzéséről / a következő szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződéstől

_______________________________________________________________________

megrendelt / beérkezett (dátum) _____________________________________________________________

Fogyasztó neve: ___________________________________________________________

Fogyasztó címe: ___________________________________________________________

Fogyasztó aláírása

_______________________________________
(Hely, dátum)